.. Loading ..

Category: Public Procurement

Cum trebuie să procedeze autoritatea contractantă în cazul unei oferte cu un preț zero?

Feb 4, 2021
V-ați gândit vreodată cum ar trebui autoritatea contractantă să procedeze atunci când prețul propus în ofertă este de zero? Într-o lume în care domină mercantilismul,  această situație pare imposibilă. Totuși,...

What should the contracting authority do with a zero-priced tender?

Jan 28, 2021
Have you ever thought what the contracting authority should do with a zero-priced tender? In a world of mercantilism, you could not even comprehend that this is possible. Nonetheless, such...