.. Loading ..

InfoCentru COVID-19 (RO): Reglementarile actuale

InfoCentru COVID-19 (RO): Reglementarile actuale

REGLEMENTĂRILE SPECIALE STABILITE ÎN REPUBLICA MOLDOVA LEGATE DE PANDEMIA COVID-19

* Informația prezentată a fost actualizată la data de 19.11.2021. Versiunea in limba engleza a acestei pagini poate fi accesata aici.

La moment, în Republica Moldova este declarată starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul țării.

Începând cu 01 octombrie 2021, se introduc noile măsuri restrictive de prevenire și control al infecției COVID-19, în dependență de numărul cazurilor confirmate de infectare (a se vedea mai jos reglementările ce țin de diferite praguri de alertă COVID-19).

Pe pagina aceasta vom prezenta doar acele măsuri care sunt mai relevante pentru publicul larg (condițiile de intrare, de activitate, de organizarea evenimentelor, etc). În cazul în care veți avea întrebări pe marginea reglementărilor introduse, nu ezitați să ne contactați.

Toate hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică pot fi accesate prin următorul link: https://gov.md/ro/content/informatii-privind-coronavirus

CONȚINUT:

 1) CONDIȚIILE DE ÎNTRARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2) MĂSURILE GENERALE DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL INFECŢIEI COVID-19

3) DETERMINAREA PRAGURILOR DE ALERTĂ COVID-19: VERDE, GALBEN, PORTOCALIU, ROȘU

4) CERTIFICATELE COVID-19

5) CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A UNOR ACTIVITĂȚI, DE ACCES ÎN SPAȚII PUBLICE ȘI ORGANIZARE A EVENIMENTELOR

 

1) CONDIȚIILE DE ÎNTRARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: 

Se permite întrarea în Republica Moldova fără nicio restricţie, dacă se prezintă unul din următoarele documente:

 • Certificatul de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare. Certificatul se acceptă doar dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • Rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru SARS-CoV-2 – nu mai vechi de 72 de ore;
 • Rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru SARS-CoV-2 – nu mai vechi de 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun), sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii).
 • Concluzia medicală confirmativă pentru persoanele care au suportat COVID-19 – în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni)
 • Un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVlD-19 – valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigaţiei.

Toate documentele/certificatele specificate mai sus trebuie prezentate în una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

Dacă nu se prezintă niciun document din cele indicate mai sus:

 • Persoanele respective sunt obligate să respecte regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile.
 • Ele vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile în locurile declarate. Fișa trebuie completată în format online în intervalul de 72 de ore înainte de intrare în Republica Moldova accesând acest link. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor.
 • Regimul de autoizolare poate fi întrerupt după a 7-a zi, dacă se efectuează un test PCR COVID-19 sau un test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

Companiile de rransport sunt obligate, la îmbarcarea călătorilor care vin în Republica Moldova, să verifice documentele justificative care scutesc de obligativitatea respectării regimului de autoizolare, iar dacă astfel de documente nu sunt prezentate, să asigure îndeplinirea de către persoane a fișei epidemiologice în regim on-line.

Excepţiile din obligația de autoizolare sunt prevăzute pentru următoarele categorii de personae (în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrile):

 • copiii cu vârsta până la 12 ani;
 • elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instiluţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum şi însoţitorii acestora;
 • echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
 • persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • lucrătorii transfontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi. (această excepţie va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021);
 • posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 • persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
 • persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.

 

2) MĂSURILE GENERALE DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL INFECŢIEI COVID-19:

 • Purtarea obligatorie a măştilor de protecţie în toate spaţiile publice închise (inclusiv în transportul public), precum şi în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanţei fizice de cel puţin 1 metru. Masca trebuie să acopere atât gura, cat şi nasul.
 • Respectarea distanţei fizice între persoane de minimum 1 (un) metru,

Cu următoarele excepții:

– dacă altă distanță este stabilită prin prevederi speciale, sau
– în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public.

 • Respectarea regulilor de igienă a mâinilor.
 • Respectarea regulilor de igienă respiratorie.
 • Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv.
 • Respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorităţi.
 • Monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate cu adresarea timpurie la medic la apariţia primelor simptome ale infecţiei COVID-19.


 

3) DETERMINAREA PRAGURILOR DE ALERTĂ COVID-19: VERDE, GALBEN, PORTOCALIU, ROȘU:

În toate localitățile Republicii Moldova (satele și orașele), în mun. Chișinău și Bălți, unitățile adminitrativ-teritoriale din Gagauzia, se vor stabili următoarele 4 praguri de alertă COVID-19: verde, galben, portocaliu și roșu.

Criteriile pentru determinarea acestor praguri sunt următoarele:

VERDE: dacă incidenţa de cazuri de infecţie cu COVID-19 constituie sub 50 cazuri la 100 mii populaţie pentru ultimele 7 zile cumulativ.

GALBEN: dacă incidenţa de cazuri de infecţie cu COVID-19 se situează între 50 şi 99 de cazuri la 100 mii populaţie pentru ultimele 7 zile cumulativ.

PORTOCALIU: dacă incidenţa de cazuri de infecţie cu COVID-19 se situează între 100 şi 249 de cazuri la 100 mii populaţie pentru ultimele 7 zile cumulativ.

ROȘU: incidenţa de cazuri de infecţie cu COVID-19 constituie 250 de cazuri sau mai mult la 100 mii populaţie pentru ultimele 7 zile cumulativ Decizia privind determinarea pragului de alertă concret în localitatea respectivă se va lua de către Agenția Naționale pentru Sănătate Publică în fiecare zi de luni. Informația actuală privind pragul de alertă COVID-19 în localitatea respectivă poate fi accesată aici.

După atribuirea de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică a pragului de alertă pentru unităţile administrativ-teritoriale respective, în termen de 48 de ore, se vor convoca comisiile teritoriale, care au obligaţia de a institui măsurile speciale corespunzătoare pragului respectiv pentru fiecare localitate. Măsurile aplicate se menţin pentru o perioadă de 14 zile. La momentul de față, la Chișinău este stabilit nivelul de risc PORTOCALIU.

 

4) CERTIFICATELE COVID-19

Atunci când reglementările stabilite prevăd necesitatea prezentării unui Certificat COVID-19, sub astfel de certificat se subințelege unul din următoarele documente:

 • Certificatul de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital). Certificatul este valabil doar dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • Rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru SARS-CoV-2 – nu mai vechi de 72 de ore;
 • Rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru SARS-CoV-2 – nu mai vechi de 48 de ore.
 • Concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19 – în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni);
 • Un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVlD-19 – valabil pe durata perioadei de 90 zile de la data efectuării investigaţiei.

De la prezentarea certificatului Covid-19 pentru accesarea spaţiilor sau evenimentelor prevăzute mai sus se scutesc persoanele sub 18 ani (în afară cauzrilor de intrare în Republica Moldova la care se aplică regulile speciale de intrare în țară – a se vedea mai sus).

Totodată, în sensul respectării normelor privind limitele de persoane şi/sau spaţiu prevăzute pentru accesarea spaţiilor sau evenimentelor cu certificat Covid-19, persoanele sub 18 ani se includ în numărul de persoane care pot accesa respectivul spaţiu sau eveniment.

Atunci când se cere Certificatul COVID-19, el poate fi prezentat în format electronic sau pe suport de hârtie, fiind însoțit în mod obligatoriu de un act de identitate al titularului (buletin de identitate, pașaport etc.), în original, copie sau fotocopie în format digital, sau de un document ce confirmă identitatea titularului (permis de conducere, legitimație de serviciu etc.).

Certificatul COVID-19 eliberat pe teritoriul altui stat, în baza modelului țării emitente, trebuie să fie prezentat în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Pentru certificatele emise în alte limbi decât cele menționate, acestea vor fi confirmate prin traducere autorizată în Republica Moldova, în limbile română sau rusă.

 

5) CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A UNOR ACTIVITĂȚI, DE ACCES ÎN SPAȚII PUBLICE ȘI ORGANIZARE A EVENIMENTELOR:

 • Condițiile generale de organizare a muncii:

Conducerea tuturor instituțiilor/organizațiilor trebuie să asigurare respectarea măsurilor sanitare la locul de muncă, precum:

– aerisirea spațiilor închise,

– respectarea distanței sociale;

– purtarea măstii in toate spațiile închise de către toate persoanele indiferent de statutul de vaccinare;

– organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/prestatorului cu purtarea măștii de protecție;

– monitorizarea stării de sănătate a angajaților la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. În cazul prezenței simptomelor unei infecții respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie;

– asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție personală (măști, mănuși, viziere, după caz);

– monitorizarea utilizării corecte a măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cat și nasul);

– Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;

– Organizarea, dacă este posibil, programului de muncă astfel incât personalul să fie impărțit in grupe care să inceapă/să termine activitatea la о diferență de cel puțin о oră („in evantai”). Programul salariaților care au copii de vârsta prescolară si școlară va fi ajustat la programul de activitate a instituțiilor de învățământ.

În cazul anunțării Pragului de alertă PORTOCALIU sau ROȘU:

Entităţile publice şi private vor organiza regimul de muncă în următoarele condiţii:

– introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activităţii permite;

– introducerea programului de lucru diferenţiat, dacă nu este posibilă munca la domiciliu, prin împărţirea angajaţilor pe grupe care să înceapă, respectiv, să încheie programul la o diferenţă de cel puţin o oră. La stabilirea programului de lucru diferențiat, angajatorii vor acorda prioritate la stabilirea programului de lucru angajaţilor care au în întreţinere copii minori.

 

 • Unităţile de alimentaţie publică:

Condițiile generale de lucru în cazul Pragurilor de alertă VERDE sau GALBEN

Continuarea activității la capacitate maximă cu respectarea următoarelor condiții:

– Excluderea posibilităţilor de creare a aglomeraţiilor prin asigurarea respectării distanţei fizice de 1 metru între persoane, cu exceptia persoanelor aflate la mese. Se va admite deservirea concomitentă la mese a maximum 4 persoane, cu excepţia grupurilor constituite din membrii unei familii.

– Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea de alimentaţie publică a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

– Igienizarea şi dezinfectarea meselor de deservire după fiecare client.

– Igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor de lucru a personalului, spaţiilor de deservire şi grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, ţinut de operator în formă liberă.

– Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

– Asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere, după caz). Monitorizarea utilizării corecte a măştilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul), precum şi a frecvenţei de schimbare a echipamentului de protecţie.

– Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool.

– Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal şi vizitatori.

– Aplicarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case şi locurile de preluare a comenzilor.

– Asigurarea condiţiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor – înainte şi după orice contact cu produsele alimentare.

Măsurile speciale în cazul Pragului de alertă PORTOCALIU:

– Activitățile în spațiile exterioare: la capacitate maximă;

– Activitățile în spațiile inchise se vor continua în baza uneia din următoarele opţiuni:

a) cu utilizarea a cel mult 35 la sută din numărul locurilor existente în interior; sau
b) cu utilizarea a cel mult 75 la sută din numărul locurilor existente în interior, cu obligaţia ca toţi clienţii să prezinte la intrarea în unitate Certificatul COVID-19.

Măsurile speciale în cazul Pragului de alertă ROȘU:

– Activitățile în spațiile exterioare: la capacitate maximă;

– Activitățile în spațiile inchise  – cu utilizarea a cel mult 50 la sută din numărul locurilor existente, cu obligaţia ca toţi clienţii să prezinte la intrarea în unitate Certificatul COVID-19.

 

 • Evenimente în aer liber (spectacole, concerte, festivaluri etc.)

În cazul Pragului Alertă VERDE: Conform condițiilor generale.

GALBEN: Evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se organizează cu cel mult 2 500 de spectatori, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii să prezinte la intrarea în unitate Certificatul COVID-19.

PORTOCALIU: Organizarea evenimentelor în aer liber (precum spectacole, concerte, festivaluri etc.) cu cel mult 1 000 de spectatori, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii să prezinte la intrarea în unitate Certificatul COVID-19.

ROȘU: Evenimentele în aer liber se sistează.

 

 • Evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive)

În cazul Pragului de Alertă VERDE: Organizarea evenimentelor cu respectarea măsurilor generale împotriva COVID-19.

GALBEN: În baza uneia dintre opţiuni:

 1. cu participarea a cel mult 100 de persoane în spaţii interioare sau 150 de persoane în spaţii exterioare, cu asigurarea în spaţiul de deservire a unei suprafeţe de cel puţin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, SAU
 2. cu participarea a cel mult 300 de persoane în spaţii interioare sau 350 de persoane în spaţii exterioare, cu asigurarea în spaţiul de deservire a unei suprafeţe de cel puţin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligaţia ca aceştia să prezinte Certificatul COVID-19.

PORTOCALIU:

în spaţii interioare – cu participarea a cel mult 200 de persoane sau

în spaţii exterioare – participarea a cel mult 250 de persoane,

în ambele cazuri – cu asigurarea în spaţiul de deservire a unei suprafeţe de cel puţin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligaţia ca aceştia să prezinte Certificatul COVID-19.

ROȘU:

Organizarea și desfășurarea evenimentelor private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive) se sistează.

 

 • Activitatea teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de noapte şi ringurilor de dans

În cazul Pragului Alertă VERDE: conform condițiilor generale

GALBEN:

– pentru activităţile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spaţii închise şi deschise, – la capacitatea maximă prevăzută, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii să prezinte la intrarea în unitate Certificatul COVID-19;

– pentru activităţile din incinta cluburilor de noapte şi ringurilor de dans: la capacitate care asigură o suprafaţă, în spaţiul destinat vizitatorilor/clienţilor, de cel puţin 4 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii să prezinte la intrarea în unitate Certificatul COVID-19.

PORTOCALIU:

– pentru activităţile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spaţii închise şi deschise, – la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii să prezinte la intrare Certificatul COVID-19;

– pentru activităţile din incinta cluburilor de noapte şi ringurilor de dans – la capacitate care asigură o suprafaţă, în spaţiul destinat vizitatorilor/clienţilor, de cel puţin 7 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii să prezinte la intrarea în unitate Certificatul COVID-19.

ROȘU:

– Activităţile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spaţii închise şi deschise – la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii să prezinte la intrarea în unitate Certificatul COVID-19.

– Activităţile din incinta cluburilor de noapte şi ringurilor de dans se sistează.

 

 • Întrunirile ştiinţifice, conferinţe, seminare sau alte evenimente similare

În cazul Pragului Alertă VERDE: cu respectarea măsurilor generale împotriva COVID-19.

GALBEN: În baza uneia dintre opţiuni:

 1. cu participarea a cel mult 150 de persoane în spaţii interioare sau 200 de persoane în spaţii exterioare, cu asigurarea unei suprafeţe de cel puţin 2 m2 pentru fiecare persoană, SAU
 2. fără limitarea numărului de participanţi, cu asigurarea unei suprafeţe de cel puţin 2 m2 pentru fiecare persoană, cu obligaţia ca toţi participanţii să prezinte Certificatul COVID-19.

PORTOCALIU:

în spaţii interioare – cu participarea a cel mult 150 de persoane sau
în spaţii exterioare – participarea a cel mult 200 de persoane,

în ambele cazuri – cu obligaţia ca toţi participanţii să prezinte Certificatul COVID-19.

ROȘU: doar în regim ONLINE

 

 • Zonele de agrement și parcurile de distracție

În cazul Pragului Alertă VERDE: Acces în regim normal cu respectarea măsurilor generale împotriva COVID-19.

GALBEN: Asigurarea unei suprafeţe, în spaţiul destinat vizitatorilor/clienţilor, de cel puţin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client.

PORTOCALIU: Organizarea activității cu asigurarea unei suprafeţe, în spaţiul destinat vizitatorilor/clienţilor, de cel puţin 4 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligaţia că toţi vizitatorii/clienţii prezintă la intrarea în unitate Certificatul COVID-19.

ROȘU: Zonele de agrement şi parcurile de distracţie îşi sistează activitatea.

 

 • Activitatea unităţilor comerciale cu amănuntul:

– Asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumpărătorilor în interiorul unităţii comerciale.

– Admiterea în spaţiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.

– Limitarea numărului vizitatorilor/cumpărătorilor în spaţiile comerciale, reieşind din normativul: 1 persoană per 4 m2 din spaţiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 12 ani nu vor cădea sub incidenţa acestor restricţii şi vor fi admişi în spaţiul comercial împreună cu adulţii care îi însoţesc.

– Acces în spaţiul comercial exclusiv pentru vizitatori/cumpărători asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

– Crearea unui număr maxim de case, cu organizarea lor în mod special în orele de vârf, pentru evitarea creării aglomerărilor. Instalarea semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distanţei fizice de 1 metru în apropierea caselor.

– Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea comercială a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

– Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc. şi asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

– Instalarea, la intrare în spaţiul comercial gestionat, în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienţilor.

– Vânzătorii şi lucrătorii unităţilor comerciale vor atenţiona clienţii despre necesitatea respectării distanţei fizice de cel puţin 1 metru, cu excepţia membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane.

– Instalarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case.

– Asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere după caz). Monitorizarea portului corect al măştilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul), precum şi a frecvenţei de schimbare a echipamentului de protecţie.

– Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul şi pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. In caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

 

 • Centrele comerciale:

– Admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieşind din normativul de 1 vizitator per 4 m2 din suprafaţa comercială.

– Admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/cumpărătorilor asigurați cu măști de protecție, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică de 12 ani.

– Atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanţei fizice de 1 metru, cu excepţia membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane.

– Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

– Monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator/cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrarea în centrul comercial, la ascensoare, în WC şi la fiecare nivel/etaj.

– Plasarea la intrare în Centrul comercial a informaţiei privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta Centrului comercial.

– Monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta Centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare şi ieşire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază.

– Amplasarea avertismentelor despre limita numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spaţiile de uz comun din incinta Centrului comercial (de ex.: WC, lift etc.), reieşind din necesitatea asigurării unei distanţe de cel puţin 1 (unu) metru dintre persoane.

– Deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomeraţiilor la intrare/ieşire în/din Centrul comercial.

– Separarea punctelor de intrare și ieșire prin instalarea indicatoarelor respective, în cazul în care unitatea dispune de aşa posibilităţi tehnice.

– Instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) în faţa utilajelor de deservire automată (precum bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, terminalelor de plată etc.) pentru respectarea distanţei fizice de 1 metru între persoane.

– Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi de prevenire a infecţiei.

– Asigurarea cu o igienizare de cel puţin 2-3 ori pe zi a suprafeţelor de exploatare intensă (ascensor, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.).

 

 • Pieţele şi operatorii economici de pe teritoriul acestora:

– Organizarea şi monitorizarea fluxului de vizitatori/cumpărători, cu asigurarea unei distanţe dintre fluxurile de ieşiri şi intrări separate.

– Atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, inclusiv la solicitarea vânzătorilor/ comercianţilor.

– Admiterea pe teritoriul pieţei exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.

– Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

– Asigurarea obligatorie a tuturor angajaţilor/comercianţilor cu echipament de protecţie (măşti, mănuşi).

– Organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distanţe de 2 metri între ele.

– Asigurarea bunei funcţionări a unităţilor sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul pieţelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluţii/substanţe dezinfectante, conectarea la reţeaua de apeduct, sistem de canalizare.

– Organizarea de către comerciant a măsurilor de dezinfecţie a inventarului şi suprafeţelor de lucru cu soluţii pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puţin 3 ore, fără deteriorarea calitatea şi siguranţei produselor alimentare.

– Efectuarea, la finele fiecărei zile, a dezinfecţiei utilajului/inventarului de lucru, utilajului frigorific, spaţiilor de depozitare şi comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor şi întregului teritoriu.

– Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei COVID-19.

 

 • Activităţile de transport feroviar şi rutier de persoane şi activităţi conexe: gări auto/feroviare, staţii de testare auto etc.:

– Asigurarea respectării măsurilor sanitare în unităţile de transport, precum aerisire, asigurare cu dezinfectanţi şi purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori şi pasageri, pe parcursul călătoriei.

– Afişarea în toate unităţile de transport public a materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei COVID-19 şi difuzarea regulată prin intermediul sistemelor audio şi video instalate în unităţile de transport public a mesajelor privind importanţa respectării măsurilor sanitare în transport public.

– Asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier şi activităţi conexe, prin: (i) încurajarea activă pentru vaccinarea împotriva COVID- 19; (ii) asigurarea cu echipament de protecţie (măşti, mănuşi); (iii) asigurarea cu dezinfectanţi (pentru mâini şi suprafeţe); (iv) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (starea sănătăţii).

– Ajustarea orarului de călătorie şi mobilizarea la maximum a unităţilor de transport disponibile, în special în orele de vârf (7.00-10.00 și 16.00-19.00).

– Monitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. În caz de prezență a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

– Majorarea la maximum de către gările şi staţiile auto autorizate în modul corespunzător a numărului de ghişee pentru vânzarea biletelor de călătorie.

– Monitorizarea permanentă a fluxului de persoane şi neadmiterea creării aglomeraţiilor.

– Respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din gările feroviare, autogări şi mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după fiecare rută/cursă efectuată la staţia terminus.

 

 • Activitatea instituțiilor de învățământ

Condițiile generale:

Începând cu 1 septembrie 2021 activitatea instituțiilor de învățământ (primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic și superior) se va desfășura cu prezența fizică în toate unitățile, în condițiile respectării regulilor legate de activitatea instituțiilor respective.

Personalul nevaccinat al instituțiilor de învățământ va efectua din cont propriu și va prezenta, o dată la 14 zile, rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2 sau test PCR la COVID-19).

Testarea nu se cere de la persoanele care prezintă unul din următoarele documente:

– certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (cu orice tip de vaccin autorizat);
– concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni)
– un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 – valabil pe durata a 90 de zile de la data efectuării investigației.

Această condiție rămâne în vigoare până la atingerea nivelului recomandat de vaccinare de 95%.

Alte măsuri ce țin de activitatea instituțiilor de învățământ pot fi aflate în Hotărârea CNESP nr. 60 din 23 august 2021.

Prevederile speciale în dependență de pragul de alertă COVID-19 GALBEN:

Instituţiile de învăţământ vor continua activitatea în regim obişnuit, cu prezenţă fizică.

PORTOCALIU:

Instituţiile de învăţământ general vor activa în regim obişnuit, cu prezenţă fizică;

Instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior vor activa în regim on-line, cu excepţia orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare.

ROȘU:

Instituţiile de învăţământ general vor activa în regim obişnuit, cu prezenţă fizică;

Instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior vor activa în regim on-line, cu excepția orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare, dar nu mai mult de 10% din activitățile didactice per program de studiu. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va activa în regim mixt (on-line și cu prezență fizică).

 

 • Centre sportive/fitness, terenuri de sport, bazine sportive:

Condițiile generale – Pragul VERDE:

– Atunci când este posibil – organizarea activităţilor şi a evenimentelor în are liber;

– Informarea antrenorilor şi sportivilor privind recomandările autorităţii centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID-19;

– Menţinerea distanţei fizice de cel puţin 1 (unu) m între persoane;– Aerisirea/ventilarea tuturor încăperilor, inclusiv a birourilor angajaţilor, vestiarelor.

– Dezinfectarea vestiarelor şi a echipamentelor sportive folosite în cadrul instruirii şi antrenamentelor la finalizarea fiecărui antrenament.

– Asigurarea angajaţilor cu echipamente de protecţie individuală – mască, mănuşi, dezinfectant. Purtarea obligatorie a măştii de protecţie de către toţi angajaţi;

– Plasarea, la intrarea în instituţia sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini, persoanele fiind obligate să îşi dezinfecteze mîinile.

– Afişarea, la intrarea în instituţia sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală, obligativitatea de păstrare a distanţei fizice de cel puţin 1 metru.

– Stabilirea protocoalelor clare de curăţenie şi dezinfecţie, atât pentru zonele şi locaţiile utilizate, cât şi pentru materialele şi inventarul folosit, toate echipamentele şi spaţiile utilizate fiind curăţate şi dezinfectate după fiecare antrenament.

– Stabilirea şi respectarea strictă a orarului antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilităţii mai multor terenuri de antrenament.

– Permiterea accesului în cadrul entităţii în funcţie de capacitatea centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomeraţia, în baza programării prealabile, calculate astfel încât între grupurile de utilizatori să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spaţiului şi a suprafeţelor de contact.

– Informarea vizitatorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul sistemelor de difuzare audio/video instalate, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei COVID-19.

Prevederile speciale în dependență de pragul de alertă COVID-19:

GALBEN: Activitățile vor continua în baza uneia dintre opțiuni:

a) cu asigurarea unei suprafeţe de cel puţin 4 m2 pentru fiecare persoană; sau

b) la capacitate maximă – dacă toţi clienţii prezintă la intrarea în unitate Certificatul COVID-19.

PORTOCALIU și ROȘU:

Activitatea cu asigurarea unei suprafeţe de cel puţin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligaţia ca toţi clienţii să prezinte la intrarea în unitate Certificatul COVID-19.

Antrenamentele de grup se sistează.

 

 • Evenimente sportive

În cazul Pragului Alertă VERDE: Organizarea evenimentelor cu respectarea măsurilor generale împotriva COVID-19.

GALBEN: În baza uneia dintre opţiuni:

 1. cu participarea spectatorilor – până la 50 la sută din capacitatea maximă a spaţiului, atât în interior, cât şi în exterior, SAU
 2. la capacitate de 75 la sută, cu, obligaţia ca toţi spectatorii să prezinte la intrarea în spaţiul unde se desfăşoară activitatea Certificatul COVID-19.

Evenimentele sportive sub egida federaţiilor internaţionale de specialitate se vor desfăşura conform protocoalelor stabilite de acestea.

PORTOCALIU:

Numai cu participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă a spaţiului (atât în interior, cât şi în exterior), cu obligaţia ca toţi spectatorii să prezinte la intrarea în spaţiul unde se desfăşoară activitatea Certificatul COVID-19.

Evenimentele sportive sub egida federaţiilor internaţionale de specialitate se vor desfăşura conform protocoalelor stabilite de acestea.

ROȘU:

în interior – fără spectatori; sau

în exterior – cu participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă, ca toţi spectatorii să prezinte la intrarea în spaţiul unde se desfăşoară activitatea Certificatul COVID-19.

Evenimentele sportive sub egida federaţiilor internaţionale de specialitate se vor desfăşura conform protocoalelor stabilite de acestea.

 

 • Servicii de coafură şi alte servicii de înfrumuseţare (codul CAEM 96.02):

– Organizarea prestării serviciilor asigurând o distanţă dintre persoanele care se află în aşteptare de cel puţin 1 metru.

– Monitorizarea zilnică a stării de sănătate la angajaţilor la începutul turei de lucru, cu asigurarea evidenţei. în caz de prezenţă a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

– Instalarea la intrare, în locuri vizibile şi accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor.

– Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanţei între ele de cel puţin 2 (doi) metri.

– Asigurarea angajaţilor cu echipamente de protecţie individuală – halat de lucru, mască, mănuşi.

– Aerisirea şi curăţarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore.

– Prelucrarea cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client şi a suprafeţelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune etc.).

– Purtarea obligatorie a măştilor de către angajaţi şi clienţi. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

 

 • Activitatea cultelor religioase:

 – organizarea, dacă condiţiile meteo permit, a activităţilor religioase oficiate de către slujitorii de cult în aer liber cu menţinerea distanţei fizice de 1 (unu) metru între persoane şi purtarea măştii de protecţie;

– Admiterea în interiorul lăcaşurilor de cult a unui număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană şi o distanţă fizică de siguranţă de minimum 1 metru între persoanele participante la activităţile religioase (cu excepţia slujitorilor de cult). Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor. Slujitorii de cult vor asigura respectarea strictă de către toate persoanele ce intră în lăcaşul de cult a prevederilor prezentului subpunct.

– Instalarea la intrare în lăcaşul de cult, în locuri vizibile şi accesibile, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor. La intrarea în lăcaşul de cult şi în locul de organizare a slujbelor, fiecare persoană este obligată să îşi dezinfecteze mâinile.

Efectuarea triajului observaţional şi măsurarea temperaturii corpului la intrarea în lăcaşurile de cult a fiecărei persoane, cu interzicerea accesului în interior a persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree) sau stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

– Purtarea obligatorie a măştii de protecţie pe toată durata aflării în interiorul lăcaşului de cult. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

– Plasarea, la loc vizibil, a anunţurilor scrise privind regulile de distanţare fizică, de evitare a aglomeraţiilor, de acces limitat în lăcaşurile de cult şi în locurile de organizare a slujbelor (inclusiv numărul maxim admis de persoane aflate concomitent în lăcaşul de cult), precum şi despre obligativitatea purtării corecte a măştii de protecţie, respectării igienei mâinilor şi a etichetei tusei şi a strănutului. Slujitorii de cult vor monitoriza respectarea de către toate persoanele aflate în lăcaşul de cult a regulilor stabilite.

– Monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor de cult la începutul zilei de muncă. În caz de depistare a unor simptome specifice infecţiei respiratorii acute, persoana nu este admisă la oficierea slujbelor, se autoizolează şi informează medicul de familie.

– Evitarea contactului şi a sărutării obiectelor de cult.

– Neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii acestora, în incinta lăcaşului de cult.

– Promovarea salutului între credincioşi şi slujitorii de cult exclusiv prin plecarea capului şi închinăciune, fără îmbrăţişări.

– Binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanţă de cel puţin 1 metru.

–dezinfectarea periodică, o dată la 3-4 ore, a obiectelor sau suprafeţelor de contact frecvent (mânerele uşilor, balustradele, scaunele etc.).

– Îndemnarea persoanelor din grupele de risc, persoane vârstnice şi persoane cu boli cronice, să evite locurile aglomerate şi să facă rugăciunea de acasă.

– Evitarea organizării pelerinajelor.