.. Loading ..

Noile reguli cu privire la reduceri

July 15, 2021

La data de 04.03.2021 Parlamentul a adoptat modificările în Legea cu privire la comerțul interior. Unul din principalele aspecte ale acestor modificări constă în introducerea unui capitol nou distinct V1 care reglementează vânzarea produselor sau serviciilor la preţ redus.

Scopul modificării legii

Scopul includerii prevederilor legale cu privire la reduceri, constă în stabilirea reglementărilor clare pentru a exclude inducerea în eroare al consumatorului final și eliminarea practicilor neloiale ale comercianților prin înștiințarea unor reduceri de preț false sau prin publicitate, de diferite forme, care nu corespund realității.

 Modurile de vânzări cu preț redus

Noile prevederi legale evidențiază patru moduri de vânzări cu preț redus:

 Vânzarea de lichidare reprezintă vânzare precedată sau însoţită de publicitate şi anunţată sub denumirea de „lichidare”. Scopul principal este vânzarea accelerată a stocului de produse.

Condiții obligatorii:

 • – anunțaera datei de început al vânzării şi durata acesteia;
 • – anunțarea sortimentului de mărfuri supus vânzării de lichidare, în cazul în care operaţiunea nu se referă la totalitatea produselor.

Vânzarea de soldare este orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea „soldare/soldări/solduri/reduceri” care are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o unitate comercială cu amănuntul.

Condiție obligatorie:

 • stocul de produse propus pentru soldare să fie constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de început al vânzării de soldare.

Vânzări efectuate în unităţi comerciale de tip magazin de fabrică sunt vânzările din producţia proprie, efectuate direct consumatorilor de către producători. În acest caz producătorul trebuie să indeplinească aceleași obligaţii ce revin oricărui comerciant care desfăşoară comerţ cu amănuntul.

Vânzările promoţionale sunt vânzările efectuate în orice perioadă a anului, cu condiţia că se referă la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum şi la servicii vândute ori, după caz, prestate în mod curent.

Nu sunt considerate vânzări promoţionale:

 1. a) acţiunile de promovare efectuate de producători (procesatori);
 2. b) acţiunile de lansare de produse sau servicii noi pe piaţă.
Aspectele specifice de publicitatea anunțurilor privind reducerea de prețuri

Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat de aceeaşi unitate comercială pentru produse sau servicii identice.

Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat de aceeaşi unitate comercială în perioada ultimelor 30 de zile sau după scurgerea a 2/3 din termenul de valabilitate a produselor alimentare, înainte de data aplicării preţului redus.

Anunțul trebuie să se adreseze consumatorilor şi să indice în cifre o reducere în raport cu preţurile de referinţă.

Excepție la această prevedere fiind:

 • publicitatea comparativă de preţ;
 • anunţurile publicitare exclusiv literare, care nu conţin cifre;
 • anunţurile de preţ de lansare a unui nou produs pe piaţă;
 • anunţurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de preţuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare;

Publicitatea prin catalog și ofertele de reduceri

Publicitatea prin catalog şi ofertele de reducere de preţuri, lansate de comercianţii care practică vânzarea în afara unei unități comerciale fixe, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor. Această menţiune trebuie să figureze vizibil şi lizibil în catalog.

Modalitatea de menționare a prețului redus

Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:

 • fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat;
 • fie prin menţiunile „preţ nou”, „preţ vechi” lângă sumele corespunzătoare;
 • fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul de referință, barat;

A fost introdusă interzicerea ca o reducere de preț să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părți din produs sau serviciu.

Prevederile menționate mai sus cu privire la modul de prezentare a reducerilor nu se aplică atunci când reducerile de preţ pe produs rezultă din:

– creşterea cantităţii de produs conţinută în ambalajul utilizat în mod uzual în comercializarea acestora; sau

– din creşterea numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.

Locul de plasare a produselor al căror termen de valabilitate expiră în 3 zile

Produsele cu preţ redus sau cu oferte promoţionale, cu 3 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate ori a datei de minimă durabilitate aferente produselor alimentare și nealimentare, se sortează şi se expun la comercializare pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea corectă, completă şi precisă a consumatorilor.

De reținut
 • Documentele contabile care atestă veridicitatea preţului de referinţă trebuie să fie păstrate timp de 3 ani pentru a putea fi prezentate organelor de control abilitate.
 • Nerespectarea prevederilor legislative, sus menționate, este considerată practică comercială incorectă şi se sancţionează conform Codului Contravențional, art. 344 alin. (3) lit. d), cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale (1500-3000 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, сu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale (3000 – 6000 lei) aplicată persoanei juridice.

Modificările descrise vor intra în vigoare pe data de 02.10.2021.

Pentru mai multe informatii ne puteti contacta la office@grlegal.md

 

* Informatia pregatita de catre Ana Pasecinic (legal intern).