.. Loading ..

Seminar de instruire în domeniul achizițiilor publice desfășurat de Andrei Rogac

August 1, 2020

La data de 9 iulie 2020 și 29 iulie 2020 partenerul Andrei Rogac a desfășurat două seminare de instruire în achiziții publice pentru Autoritățile Contractante și Operatori Economici în cadrul proiectului „Cetățenii pentru o bună guvernare” finanțat de Fundația Reprezentanța Fundației Friedrich Ebert în Republica Moldova.

Temele abordate au fost: criteriile de selecție și calificare, criteriile de atribuire, DUAE și tehnici de monitorizare a achizițiilor publice.